بایگانی بخش گزارش ها

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 636 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ -

گزارش عملکرد 9 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 98 کل کشور - اعتبارات هزینه ای سازمان فضایی ایران

گزارش عملکرد 9 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 98 کل کشور - اعتبارات هزینه ای سازمان فضایی ایران

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سازمان فضایی ایران

گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سازمان فضایی ایران در ۶ ماهه اول ماده ۴۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور