• چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 2071118 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 662 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 8 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

بایگانی بخش طیف سنجی و فعالیت های محیطی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

عملیات میدانی جمع آوری داده های حرارتی سطح زمین جهت صحت سنجی محصولات سنجش از دور

با توجه به وجود تجهیزات مناسب مطالعات محیطی در سازمان فضایی ایران، از جمله تجهیزات مطالعات پارامترهای فیزیک گرمایی، در راستای همکاری مشترک سازمان فضایی ایران با شرکت برق منطقه ای تهران که درخواست تهیه نقشه دمای سطح زمین را مطرح نموده بود، اداره آزمایشگاه سنجش از دور در بخش صحت سنجی نتایج مستخرج از تصاویر ماهواره ای اقدام به برداشت داده های میدانی نمود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

برداشت داده های میدانی (شاخص سطح برگ) در دشت مغان- اردبیل

این داده ها در قالب پروژه کشاورزی دقیق که با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و کشت و صنعت مغان انجام می-شود، اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری شاخص سطح برگ در رقم های مختلف گندم و در حالات مختلف و همچنین ارقام گندم با انواع بیماریها از دستگاه LAI-2200c استفاده گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

انجام عملیات طیف سنجی و رادیو متری میدانی در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان - اردبیل

امروزه مطالعات بسیار متنوعی با استفاده از ویژگی های طیفی گیاهان مختلف انجام می شود. حتی رفتار طیفی گیاهان در مراحل رشد مختلف و یا در شرایط محیطی مختلف از جمله در هنگام بیماری متفاوت بوده و در این گونه از مطالعات نیز از رفتارهای طیفی استفاده میگردد. اندازهگیری طیف گیاهان به کمک ابزارهای طیف سنجی مرسوم بوده و بخشی از سنجش از دور به نام طیف سنجی زمینی به تعیین این مشخصه‌های طیفی می‌پردازد و سعی‌ در ایجاد کتابخانه‌های طیفی (Spectral library) پدیده‌ها دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

طیف سنجی گونه های جنگلی منطقه زاگرس (بنا به درخواست دانشگاه شهرکرد)

طیف سنجی آزمایشگاهی از دو گونه مهم درختی جنگل های زاگرس (بلوط و بنه) بنا به درخواست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد با طیف سنج SVC انجام شد. هدف از انجام طیف سنجی بررسی ارتباط میان برخی متغیرهای درختان بلوط و بنه با بازتاب طیفی بود. 200 نمونه جنگلی جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری در اتاق تاریک آزمایشگاه، مورد طیف سنجی قرار گرفتند. طیف سنج SVC محدوده طیفی 350 تا 2500 نانومتر را پوشش می دهد. این تجهیز قابلیت عملکرد مستقل (به دلیل وجود حافظه)، عملکرد از طریق PDA (Personal Digital Assisted) و اتصال به کامپیوتر را دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

طیف سنجی مواد معدنی چاه فیروز کرمان (بنا به درخواست دانشگاه باهنر کرمان)

نمونه های معدنی جمع آوری شده از منطقه چاه فیروز کرمان به منظور انجام پایان نامه با عنوان "تحلیل مکانمند کانه زایی مس با الگوی توزیع هندسی انواع دگرسانی ها و انواع گوسان ها در محدوده معدنی چاه فیروز کمان ماگمایی کرمان با استفاده از آنالیز و تلفیق داده های چند طیفی سنجنده های استر، OLI MSI" با استفاده از تجهیز SVC طیف سنجی شدند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

طیف سنجی از بیماران مبتلا به آنمی (بنا به درخواست دانشگاه تهران)

آنمی یا کم خونی یکی از رایج ترین بیماری های خونی است که با کاهش میزان هموگلوبین یا تعداد اریترویست ها مشخص می گردد. همه بیماری ها بدون استثناء باعث تغییرات اساسی در بیوشیمی سلولی و یا بافت می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

طیف سنجی محصولات کشاورزی استان خوزستان (بنا به درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز)

محصولات کشاورزی گندم، جو، کلزا و باقلا و ... در مزارع شهرستان بهبان استان خوزستان بنا به درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز مورد طیف سنجی قرار گرفتند. هدف از این پروژه "تهیه نرم افزار برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش از دور" می باشد. 100 داده طیفی در دو مرحله با پراکندگی مناسب در سطح شهرستان اندازه گیری شدند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

طیف سنجی نمونه های گندم (بنا به درخواست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)

طیف سنجی آزمایشگاهی از 10 نمونه گندم سالم، نیمه سالم و مبتلا به بیماری فورازیوم با توجه به درخواست دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات انجام شد. این داده های طیفی به منظور پهنه بندی مناطق مستعد بروز بیماری فوزاریوم خوشه گندم جمع آوری گردید. نمونه های گندم در گلخانه تحت شرایط کنترل شده کاشته و مبتلا به بیماری شده بودند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

طیف سنجی آزمایشگاهی فیلم های پلیمری پوشش داده شده (بنا به درخواست پژوهشگاه فضایی)

با توجه به درخواست پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران مبنی بر اندازه گیری ضریب بازتابی فیلم های پلیمری که در ساخت ماهواره مورد استفاده قرار می گیرند، طیف سنجی از نمونه ها در اتاق تاریک آزمایشگاه ملی سنجش از دور انجام پذیرفت. آزمایشگاه ملی سنجش از دور جهت انجام مشاهدات طیفی، از طیف سنج FieldSpec3 ASD استفاده می نماید. طیف سنج FieldSpec اطلاعات طیفی را در محدوده مادون قرمز نزدیک مرئی و مادون قرمز موج کوتاه (350 تا 2500 نانومتر) با زمان جمع آوری داده 0.1 ثانیه بر طیف، اندازه گیری می کند.