• چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 2071120 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 661 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 7 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

بایگانی بخش کالیبراسیون هندسی سنجنده‌

img_yw_news
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ -

سایت کالیبراسیون هندسی سنجنده‌های ماهواره‌ای

استفاده از محصولات و داده‌های سنجنده های فضایی سنجش از دور بدون اطمینان از صحت و اعتبار آن‌ها نتایج مورد اعتمادی را در پی نخواهد داشت؛ فعالیت‌هایی وجود دارد تا از صحت محصولات سنجنده ها در عملیات پس از پرتاب اطمینان حاصل شود که مجموعه آن را کالیبراسیون پس از پرتاب می نامند. پیش از پرتاب ماهواره، در فرآیند تست و تجمیع کلیه پارمترهای حیاتی در فرآیند کالیبراسیون به دقت بسیار بالایی کنترل و رفع عیب می شوند اما با توجه به استهلاک سنجنده در ماموریت های فضایی نیاز است تا فرآیند کالیبراسیون پس از پرتاب نیز ادامه یابد.

img_yw_news
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ -

انواع کالیبراسیون هندسی سنجنده های ماهواره ای

بطور کلی دو نوع عمده اطلاعات ماهیتی و هندسی را می‌توان از تصاویر هوایی و ماهواره‌ای استخراج نمود که در استخراج اطلاعات ماهیتی بدنبال شناسایی ماهیت عوارض می‌باشیم و مسائلی همچون شناسایی اشیا، کاربری اراضی یا آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و موضوعاتی از این دست مطرح است.