بایگانی بخش فدراسیون بین المللی فضانوردی

img_yw_news
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ -

فدراسیون بین المللی فضانوردی

فدراسیون بین المللی فضانوردی، یک سازمان بین المللی غیرانتفاعی غیردولتی است که در سال ۱۹۵۱ میلادی برابر با ۱۳۳۰ خورشیدی تاسیس شد. دبیرخانه فدراسیون در شهر پاریس است. فدراسیون، مسئول برگزاری کنگره سالانه بین المللی فضانوردی (IAC) است، که هر ساله در اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر برابر با مهرماه با مشارکت آکادمی بین المللی فضانوردی (IAA) و موسسه بین المللی حقوق فضا (IISL) در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.