بایگانی بخش منابع حقوق فضا

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ -

منابع حقوق فضا

این بخش به دسته بندی موضوعی و محتوایی منابع حقوق فضا میپردازد؛ اعم از: حقوق سخت‌‌‌ (معاهدات) حقوق نرم (اصول پنجگانه، قطعنامه‌های مجمع عمومی و اسناد خروجی نهادهای ذیربط حقوق فضا)