بایگانی بخش تقویم رویداد

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

افتتاحیه هفته جهانی فضا

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه هفته جهانی فضا

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

روز فناوری فضایی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -

جلسه شورا