بایگانی بخش مسابقه عکاسی نجومی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

پنجره های آسمانی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

شکارچی آسمان شب

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

پرواز به سوی ماه

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

ارباب حلقه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

اسامی برگزیدگان مسابقه

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

اسامی هیئت داوران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

امتیازدهی به تصاویر

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

مراحل و راهنمای ثبت نام

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

مسابقه عکاسی نجومی