بایگانی بخش تصاویر نجومی رصدخانه

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

ثبت گذر ماهواره BeiDou

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ -

ستارگان دورقطبی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

رد ستارگان

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ -

پدیده خسوف ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ -

تصویر ماه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

خوشه کروی M۱۳

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

رؤیت هلال ماه شوال ۱۴۳۸

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ -

رؤیت هلال ماه رمضان ۱۴۳۸