بایگانی بخش تصاویر نجومی رصدخانه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ -

پدیده خسوف ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تصویر ماه

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ -

خوشه کروی M۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ -

رؤیت هلال ماه شوال ۱۴۳۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ -

رؤیت هلال ماه رمضان ۱۴۳۸