• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 2072057 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 60 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 5 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

بایگانی بخش آزمایشگاه های فعال

img_yw_news
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ -

معرفی آزمایشگاه‌ های سنجش از دور در سایر کشورها

بیشترین آزمایشگاه های محیطی که در گوشه و کنار دنیا وجود دارد، تحت پوشش پروژه های تحقیقاتی فعالیت کرده و نام پروژه را بر خود می گیرند. اغلب این پروژه ها چند منظوره بوده و در طی اجرای آن، داده های متفاوتی جمع آوری می شوند. همچنین از آنجا که ماهیت پروژه های سنجش از دوری، همکاریهای بین المللی یا حداقل همکاری های بین چندین مرکز پژوهشی را ایجاب می کند، اغلب این پروژه ها، مدیریتی بین المللی داشته و نتایج آن نیز مورد استفاده کشورهای عضو قرار می گیرد. از آنجا که در کشور ما تنوع در اقلیم، پوشش های سطحی و توپوگرافی وجود دارد، می توان از نقاط مختلف کشور در زمان های مختلف و برای منظورهای متفاوتی استفاده نمود. بدین معنی که مشابه پروژه هائی را که در ذیل   نام برده می شود را می توان حسب مورد و حسب نیاز در کشور انجام داد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ -

کالیبراسیون رادیومتریک حسگرهای الکترواپتیکی و اهمیت آن در ماموریت های فضایی

کالیبراسیون رادیومتریک حسگرهای الکترواپتیکی و اهمیت آن در ماموریت های فضایی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه جو و تصحیحات جوی

به‌منظور اندازه‌گیری پارامترها و اجزای جو و اثرات آن‌ها، نیازمند یک‌ سری تجهیزات و همچنین تعریف مدل‌ های ریاضی و فیزیکی خاص هستیم. هدف عمده در این آزمایشگاه، اندازه‌گیری و مدلسازی اثرات جو و اخذ داده‌های محیطی مناسب و قابل‌اعتماد در خصوص جو می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه محیطی

در این آزمایشگاه بوسیله تجهیزات حساس و دقیق، علائم طیفی پدیده‌های مختلف ثبت و مجموعه این علائم به همراه اطلاعات مفید دیگر، در پایگاه داده‌ای به نام  ”کتابخانه طیفی“ ذخیره و نگهداری می‌ شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده های فضایی

رفتار سنجی دقیق اجزای سنجنده به‌ منظور اطمینان از صحت عملکرد آن و ایجاد شرایط لازم در زمینه تفسیرپذیری فیزیکی خروجی سنجنده و همچنین کنترل و تنظیم اجزا و زیر سیستم های  سنجنده قبل از مونتاژ و تکمیل سنجنده  و سپس حین انجام عملیات در فضا، در این واحد انجام می شود.

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

آزمایشگاه های فعال سنجش از دور

در حال حاضر سه آزمایشگاه از مجموعه آزمایشگاه های پیش بینی شده به  به شرح زیر به مرحله عملیاتی رسیده است و مابقی در برنامه توسعه آتی تجهیز  خواهد شد.