بایگانی بخش همایش ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -

سومین همایش چشم­انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران آینده

سومین همایش چشم­انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران آینده


پوستر هفته جهانی فضا

ویژه نامه هفته جهانی فضا