تماس با ما

ردیف
تلفن
نمابر
ایمیل     
آدرس
تلفن خانه          ۰۲۱-۲۳۳۴۴
 
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی         ( سایه)، پلاک ۳۴
حوزه ریاست ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۴۱
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی         ( سایه)، پلاک ۳۴
روابط عمومی ۰۲۱-۲۲۰۱۹۹۹۰-۱ ۰۲۱
۲۲۰۳۹۱۹۳-۴
publicisa.ir
info isa.ir
بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) بالاتر از اسفندیار- ارمغان شرقی-پلاک ۲۵
کد پستی: ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴

                               
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی               ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۲۷ ۲۲۰۲۹۷۷۱ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی         ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره کل امور پشتیبانی ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۱۲ ۲۲۰۲۹۷۳۲ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی       ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره تدارکات ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۴۰ ۲۲۰۲۹۷۷۷ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی       ( سایه)، پلاک ۳۴
معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی
 
۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۶۲
۲۲۰۲۹۷۰۲ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی        ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره کل سنجش از دور
                                        
۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۱۸

 
۲۲۰۲۹۷۰۲ rsisa.ir تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی       ( سایه)، پلاک ۳۴
آزمایشگاه سنجش از دور
                                  
۰۲۶-۳۳۲۶۹۰۴۶
۰۲۱-۲۲۰۲۹۷۴۸
کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
نجوم و اکتشافات فضایی ۷- ۰۲۶۳۳۲۶۹۰۰۵ ISAOisa.ir کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی۲۱۳۶
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی       ( سایه)، پلاک ۳۴


آدرس : ایران ، تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴- کدپستی: ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴۳۴
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 38622 بار   |   دفعات چاپ: 1718 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر