• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
  • English

شورای عالی در یک نگاه

icon

چشم انداز

داشتن توانمندی فضایی و بهره برداری از ظرفیت های ماهواره ای موجب ایجاد جهش در قابلیت های

بیشتر بدانید
icon

ماموریت و وظایف

داشتن توانمندی فضایی و بهره برداری از ظرفیت های ماهواره ای موجب ایجاد جهش در قابلیت های

بیشتر بدانید
icon

ارکان شوراء

داشتن توانمندی فضایی و بهره برداری از ظرفیت های ماهواره ای موجب ایجاد جهش در قابلیت های

بیشتر بدانید
icon

اعضای شوراء

داشتن توانمندی فضایی و بهره برداری از ظرفیت های ماهواره ای موجب ایجاد جهش در قابلیت های

بیشتر بدانید
icon

دبیرخانه

داشتن توانمندی فضایی و بهره برداری از ظرفیت های ماهواره ای موجب ایجاد جهش در قابلیت های

بیشتر بدانید

دسترسی ها

pic film sout news

تقویم رویدادها

افتتاحیه هفته جهانی فضا -- 1398/07/10
جلسه هفته جهانی فضا -- 1398/04/20
روز فناوری فضایی -- 1398/11/14
جلسه شورا -- 1398/03/25

پیوندهای اصلی

link link link link