واژه نامه
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون دانش سنجش از دور در طی سال های اخير و توجه بيش از پيش دانش پژوهان و جامعه کاربران به اين شاخه از علم و فناوری و همچنين فقدان يک واژه نامه الکترونيکی جامع در زمينه لغات تخصصی سنجش ازدور، تهيه و تدوين واژه نامه ای که توانايي تعريف و تشريح لغات و اصطلاحات فنی را به زبان فارسی دارا  باشد، ضروری به نظر می رسد. درهمين راستا بخش سنجش از دور سازمان فضايي ايران بر آن شد تا با گردآوری مجموعه ای از لغات و اصطلاحات فنی در اين زمينه، قدمی کوچک به منظور آشنائی جامعه کاربران سنجش از دور بردارد. مجموعه مذکور در غالب نسخه نخست، هم اکنون در لينک سنجش از دور وب سايت سازمان آماده بهره برداری است. بديهی است در راستای ارتقاء، تکميل و به روز رسانی اين مجموعه، کمک و مساعدت  کارشناسان، پژوهشگران و علاقه مندان به حيطه مذکور، الزامی خواهد بود. لذا نسخ بعدی واژه نامه پس از تهيه و تنظيم دراختيار جامعه کاربران قرار خواهد گرفت.
 
منابع مورد استفاده
  • اصول سنجش از دور، مولف: پل کوران، مترجم: رضا حائز، ويراستار: پرويز تاريخی، مرکز سنجش از دور ايران، چاپ: تابستان 1374
  • آشنايي با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبيعی، تاليف: دکتر محمود زبيری و مهندس عليرضا مجد، ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ: پائيز 1383
  • سنجش از دور (اصول و کاربرد)، تاليف:دکتر حسن عليزاده ربيعی، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ: بهار 1374
دستورالعمل استفاده از واژه نامه
مجموعه فوق در غالب جدول و به دو صورت انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی تنظيم شده است. جهت سهولت جستجو و دسترسی بهتر به لغات، مجموعه بر اساس ترتيب حروف الفبای فارسی و انگليسی تنظيم شده که انتخاب لينک مربوطه، جدول مورد نظر آن را ارائه می نمايد.
واژه نامه لغات و اصطلاحات سنجش از دور
 


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان فضائی ایران می باشد
Powered by : Arya Pardazeshgar