پژوهشکده مواد و انرژی

اصفهان: خیابان امام خمینی، کیلومتر ۷، جنب شهرک رسالت، صدوق پستی: ۱۷۴ / ۸۱۹۵۵


تلفن: ۴- ۳۲۲۲۴۳۱ - ۰۳۱۱ نمابر: ۳۲۲۲۴۴۶ - ۰۳۱۱ پست الکترونیک : info@ierc-ir.com

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان فضائی ایران می باشد
Powered by : Arya Pardazeshgar