پژوهشکده مکانیک

شیراز: بلوار سرداران شهید، خیابان فال اسیری غربی، پژوهشکده مکانیک، صندوق پستی: ۴۱۴ - ۷۱۵۵۵
تلفن: ۹- ۷۲۰۱۷۵۸ - ۰۷۱۱ نمابر:۷۲۰۳۲۴۰ - ۰۷۱۱

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان فضائی ایران می باشد
Powered by : Arya Pardazeshgar